Privacy Policy

Dit is de privacyverklaring van PartyBoss B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77717473, inzake de webshop Carnavalskleding.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door PartyBoss B.V. door middel van het klantensysteem van de webshop van Carnavalskleding.nl en het gebruik van cookies.

Carnavalskleding.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze webshop. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Carnavalskleding.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Carnavalskleding.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die door Carnavalskleding.nl worden verwerkt.

Carnavalskleding.nl verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van de diensten van Carnavalskleding.nl of omdat u deze gegevens zelf aan Carnavalskleding.nl verstrekt. Hier vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Carnavalskleding.nl, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant een bestelling plaatst bij Carnavalskleding.nl:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw afleveradres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw betaalgegevens
 • Uw bestelgegevens (producten die u bij ons besteld)
 • Overige gegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u als consument (bezoeker) gebruikmaakt van de website(s) van Carnavalskleding.nl:

 • Uw locatiegegevens
 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s)
 • Uw IP-adres
 • Uw internetbrowser en apparaat type

Verwerkt Carnavalskleding.nl bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van bestellingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Carnavalskleding.nl niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere, genetische en biometrische en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Carnavalskleding.nl verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Carnavalskleding.nl op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Carnavalskleding.nl kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Carnavalskleding.nl ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Carnavalskleding.nl worden verwerkt.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Carnavalskleding.nl verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden daarom ook enkel en alleen verwerkt voor onderstaande doeleinden.

Als u als klant een bestelling plaatst bij Carnavalskleding.nl:

 • Voor het verwerken en verzenden van uw bestelling
 • Voor het verwerken van uw betaling
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw bestelling en/of retourzending
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • Voor het trainen van de medewerkers van Carnavalskleding.nl
 • Voor het vastleggen van bewijs
 • Teneinde vast te stellen dat Carnavalskleding.nl daadwerkelijk contact met u heeft als klant.

Als u als consument (bezoeker) gebruikmaakt van de website(s) van Carnavalskleding.nl:

 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Carnavalskleding.nl teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Voor het analyseren van uw surfgedrag op de website(s) van Carnavalskleding.nl
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden

Hoe lang bewaart Carnavalskleding.nl uw persoonsgegevens?

Carnavalskleding.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Deelt Carnavalskleding.nl uw persoonsgegevens met derden?

Carnavalskleding.nl deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

Hoe analyseert Carnavalskleding.nl uw websitebezoek?

Carnavalskleding.nl maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Carnavalskleding.nl wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Carnavalskleding.nl gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Carnavalskleding.nl in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Carnavalskleding.nl gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Carnavalskleding.nl u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft als consument ten alle tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij Carnavalskleding.nl deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering sturen aan [email protected]. Uiteraard stelt Carnavalskleding.nl vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. Carnavalskleding.nl vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Carnavalskleding.nl zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Contact

Als u wenst te reageren op onze privacy verklaring of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Carnavalskleding.nl, Zenderseweg 42B, 7665 TN, Albergen.