Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Feestkleding.nl v.o.f., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58863605, inzake de webshop feestkleding.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Feestkleding.nl v.o.f. door middel van het klantensysteem van de webshop van feestkleding.nl en het gebruik van cookies.

 

Feestkleding v.o.f. respecteerd de privacy van alle klanten en gebruikers van onze webshop. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van feestkleding.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat feestkleding.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u iets besteld op de webshop, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het gezamenlijke klantensysteem van feestkleding.nl en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden. 

Bewaartermijn

Feestkleding.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. U heeft als consument ten alle tijde recht op inzage, wijziging en verwijdering van deze gegevens. Neem daarvoor contact op met onze helpdesk.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om u als consument betere service te kunnen verlenen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van feestkleding.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.